Clubinformatie

Leden ontvangen 4 maal per jaar een clubblad!

Rasinformatie, Pup- en herplaatsers informatie:

Mevr. J. de Boer-Eijbergen, IJsselstraat 16, 9673 CX  WINSCHOTEN

telefoon: 0597 435 000

E-mail: jaqueline-eijbergen@hetnet.nl

Ledenadministratie:

Aanmeldingen als lid, adreswijzigingen en opzeggingen dient u door te geven aan de penningmeester:

Mevr. W.C.H. Wetzels, Brikkebekker 65, 6372 DV LANDGRAAF
E-mail: shihtzu@home.nl

Correspondentie:

Secretariaat Shih Tzu Club Nederland

Mevr. H. van der Meer, Wulphof 40, 8043 JS  ZWOLLE 

E-mail: secretarisstcn@gmail.com                                                                                         

Contributie per jaar: lid € 30,00, inwonend gezinslid € 12,50, inwonend jeugdlid € 7,00, donateur vanaf € 7,00

Betalingen: IBAN nummer: NL49INGB0004005626 t.n.v. Shih Tzu Club Nederland te Landgraaf

KvK: De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 400062160