Opgave advertentie

Verzoek tot plaatsing van een advertentie in het clubblad van de Shih Tzu Club Nederland, dat vier maal per jaar wordt verstuurd aan de leden.

Let op! U geeft een advertentie op voor meerdere jaargangen, opzeggen voor de volgende jaargang dient u door te geven voor 1 januari bij de redactie, Mevr. Gitty Weggelaar, Domusoord 2, 3332 KJ, Zwijdrecht. E-mail: g.weggelaar3@chello.nl Komt u er niet uit? U mag haar ook bellen: 078-84444686 of 06-46448221.

 Het is niet toegestaan prijzen van pups en/of dekkingen te vermelden. 

Tarieven:

per jaar 1 pagina kleur € 140,00 zwart/wit €65,00

per jaar 1/2 pagina  kleur € 75,00 zwart/wit € 40,00

eenmalig 1 pagina kleur of zwart/wit € 50,00

eenmalig 1/2 pagina kleur of zwart/wit € 35,00 

 

Met het inzenden van onderstaand formulier verzoek ik opname van een advertentie in het clubblad: