Kampioenen

Onze leden kunnen behaalde titels door hun honden opgeven voor opname op de website en clubblad.

Druk op het pijltje en ga naar het betreffende jaar.

Opgave is mogelijk door gebruik te maken van het formulier onder ledenservice: