REGLEMENT ORANJE MANEGEPRIJS

De vereniging reikt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering bekers uit aan de beste zelfgefokte reu en teef van het vorige verenigingsjaar. Om in aanmerking te komen voor de beker dient men aan het volgende te voldoen:

1. Men moet lid zijn van de Shih-Tzu Club Nederland;
2. Men moet fokker en eigenaar zijn van de mededingende Shih-Tzu;
3. De reu resp. teef die het hoogste aantal punten weet te behalen in een jaar is de winnaar resp. winnares;
4. Punten kunnen behaald worden op maximaal de helft van het aantal Nederlandse CAC-tentoonstellingen (indien nodig naar boven afgerond). Bij meer shows tellen de beste resultaten;
5. Inschrijving en deelname aan de eigen (Kamp.) clubmatch is verplicht. Met betrekking tot de deelname kunnen uitzonderingen worden gemaakt indien er duidelijk sprake is van overmacht. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een ongeval of ernstige familieomstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur.
6. Mochten meerdere honden een gelijk aantal punten behalen, dan is de hond met het meeste aantal CAC’s winnaar. Zonodig worden meerdere bekers uitgereikt indien er dan nog meerdere winnaars blijken te zijn;
7. Punten kunnen worden behaald volgens onderstaand puntensysteem

Puntensysteem OM Fokkersprijs
CAC tentoonstelling; 7 punten
Res.CAC tentoonstelling; 6 punten
CAC/beste sexe Kamp.clubmatch; 8 punten
Res.CAC/Res. beste sexe Kamp.clubmatch; 7 punten
Uitmuntend Eerste; 5 punten
Uitmuntend Tweede; 4 punten
Uitmuntend Derde; 3 punten
Uitmuntend Vierde; 2 punten
Uitmuntend; 1 punt
Zeer Goed en lager; 0 punten

N.B.: Het maximaal aantal punten te behalen op een tentoonstelling is dus zeven punten; op de Kampioenschapsclubmatch acht punten.

Heeft U vragen over de telling neem dan contact op met Gitty Weggelaar, E-mail: g.weggelaar3@chello.nl
Op de ALV zullen de OM-Fokkersprijzen worden uitgereikt.