WET- EN REGELGEVING

Naast de voorwaarden voor de stamboomafgifte voor de Shih Tzu, gelden natuurlijk ook de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor dit ras zijn aanvullende criteria opgesteld voor de fokkerij, die door de NVWA worden gehandhaafd. Je moet hierbij in ieder geval rekening houden met de craniofaciale ratio (CFR). Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 niet ingezet worden voor de fokkerij. Meer informatie over de zes criteria vind je op de pagina van de NVWA.

Als fokker ben je aansprakelijk voor de keuze van de ouderdieren en het fokken van de pups en juridisch verantwoordelijk in het kader van artikel 3.4 van de wet dieren.