PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Shih Tzu Club Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kennelnaam
– Gegevens van uw activiteiten op onze website, Facebook pagina en Clubblad welke door u zelf voor
    dat doel beschikbaar zijn gesteld.

Informatie over de Shih Tzu Club Nederland
De Shih Tzu Club Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 40062160.

Contact m.b.t. uw gegevens en of website: secretarisstcn@gmail.com
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Als u ons verzoekt gegevens te verwijderen dient u aan te geven op welke pagina’s de gegevens staan en zullen we dit handmatig nalopen en uw naam en/of foto’s verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
De ShihTzu Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, om de website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De Shih Tzu Club Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze contributie.

Opslagperiode van uw gegevens
De Shih Tzu Club Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij uw gegevens binnen 1 jaar. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens anoniem zodat we het ledenverloop binnen onze club kunnen blijven volgen. Artikelen die u als auteur hebt geschreven voor de website waarin uw naam is vermeld, worden niet standaard verwijderd. Foto’s die zijn geplaatst op de website blijven op de website staan. Als u ons
verzoekt uw gegevens te verwijderen dient u aan te geven op welke pagina’s uw gegevens staan en zullen we dit handmatig nalopen en uw naam en/of foto’s verwijderen.
De Shih Tzu Club Nederland beschouwt de facebookpagina als een extra service aan facebookgebruikers en de foto’s die zijn geplaatst blijven op de facebook pagina staan. Als u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen dient u aan te geven waar uw gegevens staan en zullen we dit handmatig nalopen en uw naam en/of foto’s verwijderen.

Delen met anderen
De Shih Tzu Club Nederland verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, zonder dit eerst aan u te vragen. We geven alleen de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, kennelnaam en e-mailadres aan op onze website. Verder bewaren we persoonlijke gegevens om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijke verplichting en verstrekken we (nadat u deze zelf ter beschikking hebt gesteld) persoonlijke gegevens aan de Kamer van Koophandel en de financiële instelling waar de vereniging bankiert van de zittende bestuursleden.

In kaart brengen websitebezoek
De Shih Tzu Club Nederland kan technische en functionele cookies en analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. We monitoren het gedrag van bezoekers van onze websites anoniem en
kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretarisstcn@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Shih Tzu Club Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Shih Tzu Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. (SSL beveiliging) Als u het idee hebt dat uw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de secretaris. E-mail: secretarisstcn@gmail.com