Lid worden

Leden ontvangen 4 maal per jaar een clubblad!

 

Met het insturen van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid of donateur. Geeft u meerdere leden op, gebruik dan 1 formulier per persoon.  Hierna krijgt u van de Penningmeester een betaalverzoek voor de te betalen contributie en eenmalig entreegeld van € 7,00. Als u zich na 1 juli aanmeldt betaalt u de halve contributie voor het lopende jaar en de contributie voor het volgende jaar. Veertien dagen na publicatie in het clubblad met u adres gegevens bent u aangenomen als lid.

Bedragen per jaar: lid € 30,00, inwonend gezinslid € 12,50, inwonend jeugdlid € 7,00, donateur vanaf € 7,00

Met onderstaande formulier meldt u zich aan aan lid of donateur